Storno podmienky

Obchodné podmienky

 • Pobyt začína deň nástupu po 14:00 hod. A končí odchodom do 10:00 hod.
 • Na check-in je možnén sa dostaviť najneskôr do 20:00. ( Neskôr po dohode sa majiteľom)
 • Nočný kľud je od 22:00 do 7:00
 • FREE WIFI
 • Lyžiarsku výstroj je zakázané odkladať na izbách. Odkladajte ho do lyžiarne, ktorá je na to určena a nachádza sa pri vstupe cez hlavný vchod.
 • V priestoroch penziónu a na izbách je zakázané fajčiť. Každá izba je vybavená balkónom na to určeným.
 • Závady na izbách hláste ihneď po ubytovaní majiteľovi, inak vám nebudú uznané.
 • V prípade ak si hosť praje uplatniť rekreačný poukaz je nutné o tom vopred informovať ubytovateľa.
 • Na tento poukaz sa neuplatňuje žiadna zľava.
 • Ak si klient praje prerobenie/duplikát faktúry, ubytovateľ si účtuje poplatok 5€/kus.

Storno podmienky

 • zrušenie pobytu do 21 dní pred nástupom na pobyt: bezplatné storno
 • zrušenie pobytu od 20 dní do 7 dní pred nástupom na pobyt: 40 % z ceny pobytu (záloha)
 • zrušenie pobytu od 6 dní do 0 dní pred nástupom na pobyt: 100 % z ceny pobytu