Ďakujeme za vašu platbu. Transakcia bola dokončená a potvrdenie o rezervácií vám bolo zaslané e-mailom.